Jóllét Masszázs Budapest / Well-being Massage Budapest

Jóllét mindenek előtt! / Well-being first and foremost!


Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Dobó Tekla Györgyi e.v. (Székhely: 1093 Budapest, Bakáts u. 8., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) adatkezelőként magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A adatkezelésemmel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.jolletmasszazsbudapest.hu/adatvedelmi_tajekoztato címen.

Jelen adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét (honlapján).

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, írja meg, és megválaszoljuk kérdését.

Jelen adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Dobó Tekla Györgyi egyéni vállalkozó adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adja:

2. Általános adatkezelési irányelvek

Dobó Tekla Györgyi egyéni vállalkozó szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről ezen a felületen külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Dobó Tekla Györgyi egyéni vállalkozó részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

3. Az Adatkezelő adatai

Cégnév: Dobó Tekla Györgyi egyéni vállalkozó
Székhely: 1093 Budapest, Bakáts utca 8., IV. 29.
Weblap: www.jolletmasszazsbudapest.hu
Kapcsolattartás: Dobó Tekla Györgyi
Telefon: (+36) 304922296
E-mail: info@jolletmasszazsbudapest.hu

4. Adatvédelmi Tisztviselő adatai: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

5. Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai vagy elektronikus úton az alábbi címekre küldheti: Dobó Tekla Györgyi egyéni vállalkozó, 1093 Budapest, Bakáts utca 8., IV. 29. vagy info@jolletmasszazsbudapest.hu. Válaszainkat kézhezvételtől számítva késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

6. Adatfeldolgozás: az adatkezelőtől eltérő adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

7. Külföldi adattovábbítás: nem történik az adatkezelő által külföldre adattovábbítás.

8. Adakezelési céljaink: Masszázs (ideértve az egyéb humán egészségügyi szolgáltatást; a fizikai közérzetjavító szolgáltatást; a frissítő, relaxációs masszázst) nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük, a begyűjtött adatok minimalizálása mellett.

9. A kezelt személyes adatok köre

9.1. A szolgáltatás igénybevételéhez előre be kell jelentkezni időpontfoglalásra. Az ekkor megadni szükséges adatok köre: keresztnév, telefonszám

9.2. A szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt egészségügyi állapotfelmérés és tájékoztatás történik szóban. Adatkezelés ilyenkor nincs.

9.3. A szolgáltatás végeztével a számlázáshoz név, lakcím (számlázási cím), adószám megadása szükségesek.

9.4. A weblap (www.jolletmasszazsbudapest.hu) által kezelt személyes adatok köre:

9.4.1. A weblap látogatottsági statisztikáját a weblap szerkesztőfelületén (https://nanoweb.hu) méri a rendszer. Ennek érdekében a szerver automatikusan naplózza a felhasználó IP-címét, a látogatás időpontját, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk statisztikai célokra.

9.4.2. Cookie-k (sütik)
A sütik feladata

  • információkat gyűjtenek a weboldal (https://jolletmasszazsbudapest.hu) és a facebook oldal (https://www.facebook.com/jolletmasszazsbudapest/ valamint a Google Cégem alkalmazásban lévő oldal (https://jolletmasszazsbudapest.business.site/) látogatóiról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

9.4.2.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az www.jolletmasszazsbudapest.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

9.4.2.2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

9.4.2.2.1. A weblapba beágyazott Google Analytics statisztika által használt cookie-k (sütik)

9.4.2.2.2. A weblapon elhelyezett Facebook Like-doboz által használt cookie-k (sütik)

Az www.jolletmasszazsbudapest.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics és külön a Facebook mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az www.jolletmasszazsbudapest.hu oldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

9.4.3. A Kapcsolat menüpont alatt elérhető üzenetküldő űrlapon a felhasználó által megadott e-mail cím. Ez az űrlap csak egy e-mailt küld az info@jolletmasszazsbudapest.hu e-mail címre, a szerver nem tárol belőle semmit. Ezután az érdeklődő e-mail címét az adatkezelő tárolja és kezeli a kommunikáció fennálltáig, illetve attól számított 1 évig, amikor biztonságosan törli a weboldal szerkesztőfelületéről és levelezőrendszeréből (info@jolletmasszazsbudapest.hu).

9.4.4. A weboldal tárhelykezelője
Cégnév: Nextserver Kft.
Alapítva: 2010.08.05.
Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.
E-mail cím: info@nextserver.hu
Telefon: +36 1 445 1300
Fax: +36 1 700 1650
Adószám: 22797610-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-022127

10. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz. Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítsuk. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Keresztnevére, telefonszámára időpontegyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását nevének és telefonszám megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

c) Telefonszámát esetleges marketing tevékenység céljából is nyilvántartja jelen adatkezelő. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

d) Marketing tevékenység céljából honlapot (www.jolletmasszazsbudapest.hu), Google Cégem alkalmazást (https://jolletmasszazsbudapest.business.site/) és facebook oldalt (www.facebook.com/jolletmasszazsbudapest) is üzemeltet, mely helyeken azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik. Jogalap: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

e) Előfordulhat, hogy a masszázs miatt Ön jelen adatkezelővel megoszt egészségügyi információt. Ezt Ön szóban vagy orvosi írásbeli dokumentáció bemutatásával teheti meg. Mindezeket a Szolgáltató Adatkezelő alkalmanként várja el Öntől, semeddig nem tárol Önről ilyen adatokat semmilyen formában. Írásban csak akkor tárolhatna ilyen információt, amennyiben erre feltétlenül szükség lenne és Ön ehhez kifejezetten hozzájárulna. Jogalap: GDPR 9. cikk (2.) bekezdés e) és h) pont, és (3) bekezdés.

11. Az adatkezelés időtartama: a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük, utána biztonságosan megsemmisítjük. A kapcsolattartás, a marketingtevékenység és a szolgáltatás minősége miatt megszerzett személyes adatokat évente töröljük. Visszatérő vendégeink esetében a személyes adatokat a kapcsolat fennállásáig kezeljünk, utána 1 év elteltével biztonságosan megsemmisítjük. Amennyiben egészségügyi adatokat tárolnánk, azt a kapcsolat fennállását követő 1 év elteltével szintén biztonságosan megsemmisítjük.

12. Érintetti jogok: személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott alábbi jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó, általunk kezelt adat törlése. Ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

13. Jogorvoslati tájékoztatás: Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

14. Adatkezelések nyilvántartása (ld. lenti táblázatot)

A tájékoztató elkészítésében segítséget nyújtott:
Dataprotection.eu Kft.
web: www.dataprotection.eu
facebook: http://www.facebook.com/dataprotectioneu
e-mail:
info@dataprotection.eu


© Minden jog fenntartva.